La langue française

Foko

Phonétique du mot « foko »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
foko fɔkɔ

Évolution historique de l’usage du mot « foko »

Source : Google Books Ngram Viewer, application linguistique permettant d’observer l’évolution au fil du temps du nombre d'occurrences d’un ou de plusieurs mots dans les textes publiés.

Citations contenant le mot « foko »

  • Tsy mora mihintsy ny zavatra hitranga alohan’izany fiverenan’ny tena fahefana any amin’ny tompony izany...mafy sy sarotra izany satria...misy ny kanosa, misy ny mpihatsara velatsihy, misy ny mpilalao foko... Madagascar-Tribune.com, Mahery Lanto Manandafy placé en détention à Toamasina - Madagascar-Tribune.com
  • " Betsileo ve moa hanadino ny toerampiaviany ,rariny loatra izany ..." notsongaiko ireo teninao ireo tao anatiny ny maro satria izany no toetra nitaizana io foko iray io .Moa ve izany teny filamatra izany voahaja ankehitriny ary indrindra hatraminy ny mpitondra nifandimby teo ?Maro ireo nandray fahefana avy @ io Faritra io ,saingy tsy nisy nafitsoka ;fa ny tombotsany irey ihany ,sy ny faianany fianankaviany no notandrovany . Ny olona tsy manana hazo damosina avy ao antoerana no napetraka teo @ fitondrana ma ahazahoana manaiky lembenana . Ny tena Betsileo manampanahy moa ahilikilika ary atao haza lambo mba tsy ahazahoany mandray andraikitra,satria manenlingelina ny fihinanany .Ny tsy fampadrosoany faritra ,izay faritra faharoa tao aorinany Antananarivo teo aloha ,ary lasa farany ankehitriny ,no vavolombelona hita maso . I Fianarantsoa , ary Isandra no lasa farahidiny @ fampadrosoana . Mifohaza ry manampanahy satria fantatra fa manana avarapianarana maro ianareo . Soa fianatsa ro mahavokatsa ,mifohaza na ny eto antoerana na ny any ampita . Tsy lany olomanga ny Malagasy . Madagascar-Tribune.com, Andry Rajoelina soigne son image auprès des Tananariviens - Madagascar-Tribune.com

Traductions du mot « foko »

Langue Traduction
Anglais foko
Espagnol foko
Italien foko
Allemand foko
Chinois 福科
Arabe فوكو
Portugais foko
Russe foko
Japonais フォコ
Basque foko
Corse foko
Source : Google Translate API

Synonymes de « foko »

Source : synonymes de foko sur lebonsynonyme.fr

Foko

Retour au sommaire ➦

Partager