La langue française

Accueil > Dictionnaire > Définitions du mot « thymia »

Thymia

Phonétique du mot « thymia »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
thymia timja

Traductions du mot « thymia »

Langue Traduction
Anglais thymia
Espagnol timia
Italien thymia
Allemand thymia
Chinois 胸腺
Arabe الغدة الصعترية
Portugais timia
Russe thymia
Japonais 胸腺
Basque thymia
Corse timia
Source : Google Translate API

Thymia

Retour au sommaire ➦

Partager