La langue française

Synœkie

Phonétique du mot « synœkie »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
synœkie

Traductions du mot « synœkie »

Langue Traduction
Anglais synoekia
Espagnol sinoekia
Italien synoekia
Allemand synoekia
Chinois 滑膜炎
Arabe سينوكيا
Portugais synoekia
Russe synoekia
Japonais シノエキア
Basque synoekia
Corse synoekia
Source : Google Translate API

Synœkie

Retour au sommaire ➦

Partager