La langue française

Stymie

Sommaire

  • Phonétique de « stymie »
  • Traductions du mot « stymie »

Phonétique du mot « stymie »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
stymie stimi

Traductions du mot « stymie »

Langue Traduction
Anglais stymia
Espagnol stymia
Italien stymia
Allemand stymie
Chinois 感冒
Arabe stymia
Portugais stymia
Russe stymia
Japonais スティミア
Basque stymia
Corse stimia
Source : Google Translate API
Partager