La langue française

Karib

Phonétique du mot « karib »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
karib karib

Traductions du mot « karib »

Langue Traduction
Anglais karib
Espagnol karib
Italien karib
Allemand karib
Chinois 卡里布
Arabe كارب
Portugais karib
Russe karib
Japonais カリブ
Basque karib
Corse karib
Source : Google Translate API

Karib

Retour au sommaire ➦

Partager