La langue française

Kaliurie

Sommaire

  • Phonétique de « kaliurie »
  • Traductions du mot « kaliurie »

Phonétique du mot « kaliurie »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
kaliurie kaljyri

Traductions du mot « kaliurie »

Langue Traduction
Anglais kaliuria
Espagnol kaliuria
Italien kaliuria
Allemand kaliuria
Chinois 卡利乌里亚
Arabe قليوريا
Portugais kaliuria
Russe kaliuria
Japonais カリウリア
Basque kaliuria
Corse kaliuria
Source : Google Translate API
Partager