La langue française

Euphausia

Phonétique du mot « euphausia »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
euphausia œfosja

Traductions du mot « euphausia »

Langue Traduction
Anglais euphausia
Espagnol eufausia
Italien euphausia
Allemand euphausia
Chinois 紫up
Arabe يوبوزيا
Portugais euphausia
Russe euphausia
Japonais オイプハシア
Basque euphausia
Corse eufasia
Source : Google Translate API

Euphausia

Retour au sommaire ➦

Partager