La langue française

Accueil > Dictionnaire > Définitions du mot « azo »

Azo

Phonétique du mot « azo »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
azo azɔ

Évolution historique de l’usage du mot « azo »

Source : Google Books Ngram Viewer, application linguistique permettant d’observer l’évolution au fil du temps du nombre d'occurrences d’un ou de plusieurs mots dans les textes publiés.

Citations contenant le mot « azo »

  • Cette étude parle de nouveaux développements et opportunités sur le marché de Pigments azo, l’amélioration de Pigments azo au cours des dernières années a conduit à des progrès importants dans la réduction de la qualité du coût total et a impliqué des investissements importants de la part des entreprises privées du monde entier. L’objectif du rapport sur le marché Pigments azo est de connaître les tendances de développement, les opportunités à venir et de reconnaître les domaines d’application émergents dans toutes les industries. , Marché Pigments azo 2024: tendances de développement, opportunités à venir, fabricants, régions – La Tribune de Tours
  • misy fetrany ny vola azon’ny olona ambony sy ny gouvernemanta avoaka. Tsy maintsy misy fankatoavan’ny praiministra na ny présidà rehefa misy volabe toy izao avoaka. Ho hitantsika eo ny tohiny fa ny ahiako dia ny hanjavonan’ny dossiers maty momoka tsy heno intsony. Ny mikasika ny fanendena ministra sy olona ambony dia na ireo olona ireo tsy fanta-poko tsy fanta-piaviana, na olona mpivadibadika palitao mpaka ranondranony sy mpitady fialokalofana na koa olona mpameno paosy fotsiny tsotra izao. Mahafantatra manam-pahaizana sy traikefa malagasy maro izahay ary ny ankamaroan’izy ireo dia vonona tanteraka hampandroso firenena sy hiala amin’ny kolikoly fa saingy tsy afaka kosa hiara hiasa na ho mpandray baikon’i DJ. Eto izahay dia misarika ny sain’ny rehetra mba tsy hinohino intsony ny resa-ketrotra ataon’i DJ isanandro lava izao, mba tongava saina amin’izay ry vahoaka fa dia anaovan’ DJ resa-ketotra dia rendri-tory foana. I Madagasikara dia antintranterinay fa tsy an’dra-DJ,fa an’ny malagasy rehetra. Noho izany tsy maintsy miteny izahay fa raisin’i DJ toy ny mpiasantranony ny malagasy ary arirarirany arak’izay mampety ny eritreriny. Marina tokoa izany ny filazàn’ny namana fa nahazo ny filou nilainy sy nofidiny ny malagasy ka mendrika azy izay mihatra aminy satria mora ampanofisina. Madagascar-Tribune.com, Six personnes dont quatre responsables du ministère de l’Education devant le (...) - Madagascar-Tribune.com

Traductions du mot « azo »

Langue Traduction
Anglais azo
Espagnol azo
Italien azo
Allemand azo
Chinois 偶氮
Arabe آزو
Portugais azo
Russe азо
Japonais アゾ
Basque azo
Corse azo
Source : Google Translate API

Azo

Retour au sommaire ➦

Partager