La langue française

Amidin

Sommaire

 • Définitions du mot amidin
 • Phonétique de « amidin »
 • Citations contenant le mot « amidin »
 • Traductions du mot « amidin »

Définitions du mot « amidin »

Trésor de la Langue Française informatisé

AMIDIN, subst. masc.

SC., vx. Couche externe du grain d'amidon.
Rem. Attesté ds Ac. Compl. 1842, Besch. 1845, Lar. 19e, Guérin 1892.
Étymol. ET HIST. − 1838 chim. (Ac. Compl. 1842). Formé sur le rad. de amidon*; suff. -in*.
BBG. − Chesn. 1857. − Littré-Robin 1865.

Phonétique du mot « amidin »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
amidin amidɛ̃

Citations contenant le mot « amidin »

 • Tsy dia àry ho tsara sy mahasoa avokoa tsy akory ireny boky aman-gazety rehetra amidin’ny olona ireny, fa ny sasany amin’ireny dia tena mamohehatra mihitsy, ka ilaina dia ilaina NY FAHAIZANA MANAVAKA NY MAHASOA SY NY MANIMBA....Matetika dia mampilendalenda erỳ ny anarany eo ivelany, kanefa raha manokatra azy hianao, dia indro fa poizina mahafaty no ao anatiny. Tsy misy hafa amin’ny faty fonosina lambamena : ny eo velany mamirapiratra, fa ny ao anatiny kosa dia taolan’ny maty. Firy ny tanora malagasy no efa simban’ny famakiana boky aman-gazety ratsy toy izany ?...NAVELANY HAMOLAVOLA NY TOE-TSAINA AMAM-PANAHINY ireo zavatra mahavoafady ireo, ka dia nanjary LASITRA IRAY amin’ireo FOMBA FIHEVERANY zavatra sy ny toetrany rehetra... Madagascar-Tribune.com, Bilan de la deuxième année de son mandat - Madagascar-Tribune.com
 • Io no lova lehibe indrindra napetrany ho antsika rehetra tia ny tanindrazana izay amidin’ny sasany ankehitriny... Madagascar-Tribune.com, La HCC valide la réduction du nombre des sénateurs - Madagascar-Tribune.com
 • Asa ny maso raha mbola mahiratra ihany, ny tanky atao fampitahorana eny analakely, moa ny ambany tanana mandohalika amin’ny fanomezana amidin’ny fanjakana mitondra ilay anarana hoe varimora eny am-tsenamora saingy tsy voaloko mavoadala ary tsy nasiana ny sarin’ny filou dradraina ho mamim-bahoaka. Tairo ary ataovy herinandro fotsiny raha mahasahy Madagascar-Tribune.com, Descente dans les quartiers où on a décelé des cas contacts - Madagascar-Tribune.com
 • Mivadika any am-pasana angamba i Pr Ratsimamanga raha mahita izao zava-misy izao sy ny niafaran’ny IMRA. Tsarovy ry Pr sy Dr isany ao @ IMRA fa ianareo no anisan’ny mpanakiana henjana indrindra ny HOMEOPHARMA fahiny noho ny tsy fisiana fototra ara-tsianasa mazava amin’ny "fanafody" amidin’ity farany fony ity orinasa ity notantanina Dr en Psychologie sy Gestionnaire talohan’ny namarotana azy tamin’ny karana. Ny fomba fiadin’ity orinasa voalaza anarana farany ity moa dia io "argument d’autorité" voalaza ery ambony io : fampiasana dokotera manodidina ny 40 isa any ho any hivarotra ny "fanafodiny" sy handresy lahatra ny mpanjifa fa mandaitra tokoa hono izy ireny. Kivy anefa ny tena raha naheno ny fomba firesaky Dr Charles Andrianjara, talen’ny IMRA ankehitriny raha ny fahalalako, tao amin’ny Televiziona Nasionaly omaly atoandro. Ela tokoa ianareo niasa tsy fanta-bahoaka ary na tsy nahomby noho ny mpifaninana voatonona etsy ambony aza ny vokatra namidinareo dia nifantoka kokoa tamin’ny siansa ianareo fahiny. Mivadika ny rasa nkehitriny ary tsapako toa lasa fanararaotana ny zava-misy no ifantohanareo misimisy kokoa ary mihamanalavitra ny siansa nohindrahindraina hatramin’izay. Madagascar-Tribune.com, Andry Rajoelina annonce un nouveau remède contre le coronavirus - Madagascar-Tribune.com
 • Farany, tsy hiditra amin’izay paikady sy tetipanorina napetrak’i Ratsiraka Didier sy ny forongony mikasika ireo vondronosy ireo velively raha ny tenako sy ny fianakaviako, ary izao fitondrana izao dia mbola zaza navela sy bainga voakolokolo ao anatin’izany rafitra politika sy fisainana noentin’i Ratsiraka Didier ihany koa…ireo vondronosy ireo dia tsy lova, tsy vohitra, tsy toerana nilatsahan’ny nofo, ary tsy mirakitra fomba sy riba ho an’ny Malagasy velively tsy akory…haveriko ihany, ny eto amin’ity tanibe ity aza tapitra amidin’ireo tsy valahara amin’ny vahiny, i Betsimitatatra mitahiry ny tantaran-dRazana totofany sy amidiny, ny vakoka sy riba aza vetavetainy ankehitriny, soa fa efa nanao fanambarana tokoa i Rabarioelina Ndriana, ary tohananay taranaka mitana ny Hazomanga, ho avy ny fotoana hanehoanay ny otafady goavana natao ao amin’io Manjakamiadana io…tsy mitahiry Razan’ny Hova velively akory io, aoka etsy an ! Madagascar-Tribune.com, Îles Eparses : silence des autorités malgaches - Madagascar-Tribune.com
 • Ny fananan’i Babany no amidin’ ilelikalahy io mba nividianany ny nahaministra azy koa tsy ho sosipoketra amin’izany ny sasany. Sady ilay izy tsy anjaran’i Nandra akory ange ! Ny faikamboton’Ankasina ao amin’i Masters no nokaramaina iray alina isan’andro nandoro fananana teto Antananarivo tamin’ny tolona hono ê ! Dia ry Ikala nandra sy donto avy any Bevinany no mifaly. Avelao hifiran’ny sasany ao ny akanjony sy ny bodofotsiny. Olona tsisy saina hoatran’ireny anie ny tetezanafoza ê ! Madagascar-Tribune.com, Toujours en prison - Madagascar-Tribune.com
 • Otran’ny hoe manafintohina be zany resaka ataoko zany fa de zay aloha no zavatra voamariko. Ngah natoriandro tokoa i bekrizy no tsy nahalala fa amidin’ny ol ny tranom-panjakana itoeran’ilay tanindrana mitovy aminy ? Madagascar-Tribune.com, La transition blanchie, le régime actuel pointé du doigt - Madagascar-Tribune.com
 • Efa fantatra fa hamidiny amin’ny renikely ambongadiny ny tanàna. Ny any Ste Marie sy Nosibe Hell ville aloha dia efa amboary ny saina fa efa lasa ny any. Rehefa izay koa moa no safidin’ny olona any akory atao ? Amidin’io rangahy io daholo ny Tanindrazana ary hozarazarainy Madagasikara. Ny any Avaratra amidy, ny any atsinanana, ny any atsimo tapitra hamidiny daholo. Dia hopotipotehiny miaraka amin’ny miaramila sy ny zandary amin’izay Antananarivo sy Antsirabe izay tsy tia maizina azy. Hiara-mahita eto isika fa izay no lalàna havoakany sy amboariny eo. Izay no hahafahany hipetraka eo mandrapahantitrany sy mandrapahalany ritran’ny fananana ka hahatonga antsika ho andevon’ireo … Madagascar-Tribune.com, Les députés prêts à déléguer le pouvoir de légiférer à Andry Rajoelina (...) - Madagascar-Tribune.com

Traductions du mot « amidin »

Langue Traduction
Anglais amidin
Espagnol amidin
Italien amidin
Allemand amidin
Chinois mid胺
Arabe مدين
Portugais entre
Russe амидин
Japonais アミディン
Basque amidin
Corse amidin
Source : Google Translate API
Partager